Nederland - Venezuela


Het Venezuela Film Project is een project van twee studenten die een documentaire gaan maken over een zendelingengezin in Venezuela. In de documentaire zien we de dagelijkse strijd van de familie Engels om de Venezuelaanse mensen te helpen en de liefde van God uit te stralen.

Michiel - Felix

Michiel van de Kamp


Michiel is 20 jaar, woont in Ede en studeert Journalistiek aande Christelijke Hogeschool in Ede. Vanaf jongs af aan heeft Michiel al het verlangen om documentaires te maken. Door zijn nieuwsgierigheid en oprechte interesse in mensen weet hij vaak mooie verhalen naar boven te halen. In zijn opleiding heeft Michiel geleerd hoe hij deze verhalen creatief kan vertalen naar beeld en geluid. Zijn doel is om met zijn documentaires onrecht aan de kaak te stellen en om zo mensen te inspireren en te motiveren.

Felix Govers


Felix Govers is 18 jaar en woont in Deventer. Hij staat in zijn omgeving bekend als een ambitieuze jongen met een passie voor het filmvak. Zijn intrinsieke motivatie is om nieuwe dingen te laten zien of bekende dingen neer te zetten in een ander perspectief. Zo wil hij mensen aan het denken zetten. Hij heeft een enthousiastmerende drang naar perfectie en houdt altijd het beoogde doel voor ogen. Met deze documentaire wil hij zijn lat hoger leggen en ervaring opdoen die hij de rest van zijn leven kan gebruiken.

Documentaire

Deze zomer zullen de twee studenten zes weken verblijven bij het zendelingengezin. Door zes weken met ze op te trekken en betrokken te zijn bij al hun projecten krijgen ze een kijkje in het onzekere leven van een zendeling. Door veel te helpen bij projecten willen zij verregaande betrokkenheid en een persoonlijke relatie opbouwen. Vanuit dit vertrouwen zullen zij alles vast leggen.

In de documentaire moet duidelijk worden hoe zendelingen hun projecten opzetten, waar ze tegenaan lopen en wat de consequenties zijn van hun acties. Door dit in het perspectief te plaatsen van een beginnend zendelingenkoppel wordt de passie voor de mensen en het werk duidelijk. De financiële en sociale tegenslagen zullen steeds weer uitdagingen zijn om aan te gaan.

De wetenschap dat ze geroepen zijn voor dit werk zal altijd hun motivatie zijn. God is de rots waarop ze staan en vanuit deze zekerheid vertrouwen ze op zijn leidende hand in alles wat ze doen.

Om dit verhaal vast te leggen in een documentaire is er geld nodig. Veel dingen moeten worden bekostigd. Van de tickets tot de benzine, van de huur van de camera tot de kosten van de website. Dit verhaal moet vertelt worden. De studenten willen deze uitdaging aangaan. Jullie kunnen hier bij helpen!

Swanny Engels - De Pacheco

Ik ben op 24 september 1977 geboren in Caracas, Venezuela, en ben daar opgegroeid, samen met mijn 3 broers, Juan, Salomon en Benjamin, in de krottenwijk Las Minas de Baruta. Mijn ouders, Hiske en Bartha Engels, zendelingen uit Nederland, leidden daar een gemeente.


Na de middelbare school, kon ik op de nationale universiteit (UCV) de opleiding Geneeskunde volgen. Op de universiteit heb ik Douglas Pacheco leren kennen. Hij was ook student en samen speelden we volleybal voor de universiteit. Na anderhalf jaar vriendschap kregen we verkering, en 3 jaar daarna zijn we getrouwd.


Toen mijn vader de stichting ‘Vision Latina’ oprichtte, werden wij daar ook bij betrokken. Met het hele gezin mochten wij meehelpen om christelijk lectuur te verspreiden, hulp te verlenen aan mensen in de krottenwijken en nog veel meer. In 2002 ben ik afgestudeerd en mocht ik als arts werken. Ik heb eerst twee jaar in een dorpje in het binnenland gewerkt en daarna een tijd in Caracas.


Maar het werk in de gemeente Rehobot en bij Stichting Vision Latina groeide. Er was hulp nodig en zodoende werk ik sinds 2004 voor de stichting van mijn vader. Ik kan, vanwege de tijd, niet als arts bij een ziekenhuis of een medische post werken, maar ik kan wel als arts mijn kennis gebruiken om de verschillende zieken te behandelen die elke dag bij ons thuis langs komen.


Door aan deze documentaire mee te doen, wil ik de nood van de Venezolaanse bevolking laten zien. Niet alleen de armoede, maar ook de geestelijke nood. Om Gods opdracht te voltooien op aarde zijn er veel handen nodig die bidden en helpen, zodat God’s koninkrijk werkelijk wordt op deze aarde.

Contact

 • Bankgegevens:
 • T.N.V. Stichting Worldwide Outreach
 • Bankrekening: 629557
 • Zwaluwstraat 7
 • 6591 WN Gennep
 • Vermelding: "Documentaire Venezuela 2013"
 • Michiel van de Kamp
 • Email: michiel_vandekamp@hotmail.com
 • straat: zuidelijke spoorstraat 2
 • Adres: 6711 NN Ede
 • Telefoon: 0620162543
 • Felix Govers
 • mail: felixgovers@live.nl
 • Straat: Laan van Borgele 3
 • Adres: 7415 DZ Deventer
 • Telefoon: 0634501050

info@venezuelafilmproject.nl // www.venezuelafilmproject.nl